Tipy před uzavřením pojištění domácnosti

Nejlepší je zjistit si nabídku několika pojišťoven a tu pak mezi sebou porovnat. Pojišťovny obvykle nabízejí různé balíky pojištěných rizik. Důležité je zjistit si, jak je tou kterou pojišťovnou oceňován pojištěný majetek, jaké jsou limity plnění, spoluúčast a jiné.

Dobré je zeptat se známých, přečíst si ohlasy na internetu – osobní zkušenost žádná reklama nenahradí.

Klient by si měl všímat i přístupu zaměstnanců pojišťovny, jejich znalosti, schopnosti reagovat na dotazy a nabízet různé možnosti, pružnosti jednání a nabídky na klientovu poptávku.

Při uzavírání smlouvy o pojištění je dobré všímat si i způsobu finančního vyrovnání škody – jak dlouho musí poškozený na peníze čekat.

Důležitým bodem smlouvy je pojistná částka – její výše a podmínky placení. Dobré je vědět, jaké jsou možnosti řešení, když se klient dostane do platební neschopnosti a není schopen pojištění platit.

Řada pojišťoven nabízí slevy na pojištění placené ročně, finančně nejméně výhodné jsou pojistky placené měsíčně. Další slevy bývají poskytovány při lepším zabezpečení budovy proti škodám, než je obvykle požadováno, někdy jsou slevy poskytovány v rámci různých výjimečných akcí nebo při opakovaném pojištění u stejné pojišťovny. Tyto slevy by měly být řádně zapsány ve smlouvě, neboť „co je psáno, to je dáno“.

Ze stejného důvodu je velmi důležité smlouvu si řádně přečíst, v případě nejasností se dožadovat upřesnění a vysvětlení. Není přípustný nátlak na rychlé podepsání smlouvy, klient má právo přečíst si smlouvu v klidu, třeba i doma.

Jen tak bude jeho domácnost chráněna před neočekávanými riziky a klient může klidně usínat s vědomím, že i kdyby se něco stalo, nezůstane bez přístřeší a prostředků.