Předmět pojištění domácnosti

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti. Tyto věci mohou sloužit

Věci k provozu domácnosti jsou věci, bez kterých by snad domácnost nebyla domácností – patří sem všechna osvětlovací tělesa, nábytek, ale také přístroje a nástroje jako například pračka, lednička, televize, mrazák, mixér, vysavač, topná tělesa, koberce ...

Věci k uspokojování potřeb členů domácnosti jsou takové věci, které obyvatelé domácnosti využívají při svých koníčcích, zálibách, práci, sportu. Sem patří všechny fotopřístroje, videohry, sbírky, knihy, sportovní potřeby, počítače, přehrávače, oblečení, malířské potřeby, učebnice…

Pojištěny jsou i stavební součásti domácnosti: tedy vestavěné spotřebiče, obklady stěn, dřevěná schodiště, výmalba, plovoucí podlahy, parkety, někdy i skleněné výplně oken a dveří, dveře a jiné.

Součástí pojistky jsou i věci, které členové domácnosti oprávněně užívají: tedy věci pořízené na půjčky a ještě nesplacené, auto na leasing, věci vypůjčené…

Pojistka se vztahuje i na věci, které pojištěnec zakoupil až po uzavření pojistky. Jako takové se automaticky stávají pojištěnými v rámci pojištění domácnosti.

Věci, které přestanou být součástí souboru věcí domácnosti, přestávají být pojištěny. Tedy pokud prodáme televizi, nebo vyhodíme pokažený šicí stroj, tyto věci už nejsou pojištěny.

Pojištěny jsou věci i ostatních členů domácnosti, pokud v ní trvale žijí, tedy i věci manžela, manželky, dětí, druha, družky, registrovaného partnera a jiných příbuzných.