Pojištění domácnosti

Přírodní katastrofy postihují lidi od nepaměti. Kolik měst vyhořelo do základů a muselo být postavenou znovu. Kolik domů strhla divoká voda. Kolik střech odnesly vichřice? To už nikdo nikdy nespočítá. Dříve, když se něco takového přihodilo, lidé přišli o všechno. Zůstali odkázáni na pomoc sousedů, na milodary a lidskou solidárnost.

Když se stali obětí krádeže či loupeže, mohli jen doufat, že se podaří zloděje chytit a zabavit mu ukradené věci. Jinak zůstali bez nich.

Dnes už je situace jiná. Kdo chce, může se u pojišťoven pojistit proti různým situacím, které mohou v životě nastat a ohrozit naše majetky.

V České republice je množství pojišťoven, ze kterých si může člověk vybrat tu, která podle jeho mínění nabízí nejlepší podmínky pojištění domácnosti. Pojištění se většinou sjednává klientovi na míru tak, aby pokrylo co nejvíce rizik a v co nejvyšší možné míře ochránilo jeho majetek.

Klient se se zástupcem pojišťovny dohodne na určité finanční částce, kterou bude platit v dohodnuté periodicitě. Lze platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo i ročně. Pojišťovny obvykle nabízejí procentuální slevy při placení v delší časové periodicitě, přičemž nejméně výhodné je měsíční placení.

Při stanovování částky se vychází z mnoha hledisek. Důležité je, kde se pojištěná domácnost nachází. Jiná pojistná částka bude stanovena na domácnost shodné hodnoty a velikosti v Praze, jiná u domácnosti v malé zapadlé vesničce. Svou roli hraje i rizikovost místa – místa postižená povodněmi či lavinami jsou jakožto rizikovější pojišťována za vyšší částky.

Pojistné se též stanovuje podle hodnoty pojištěného majetku, například milionářská vila bude mít vyšší pojistku než malý starý rodinný domek.

Při určování výše pojistky se přihlíží i dalším okolnostem, jako je například zabezpečení majetku proti krádeži či živelné pohromě. Zabezpečený, a tím i lépe chráněný, majetek, má nižší pojišťovací částku.

V pojistné smlouvě se sepíší všechny podmínky, jako je vyplacení odškodného, spoluúčast klienta, způsob ohlášení škody, výše plnění, limity, výše částky, periodicita a způsob placení, pojištěná rizika a další.

Klient zaplatí částku v dohodnuté výši a termínu. Pojišťovna tuto částku spravuje a investuje. V případě pojistné události, což je například živelná pohroma, krádež, ztráta, klient pojistnou událost nahlásí. Dojde k její likvidaci pojišťovnou – zaměstnanec pojišťovny zjistí na místě samém rozsah škod a na základě smlouvy pak dojde k vyrovnání škod.