Rozsah pojištění domácnosti

Různé pojišťovny nabízí různý rozsah pojištěných prostor. Takovým základem pojištění domácnosti se rozumí pojištění rodinného domu pro jednu nebo i více rodin a pojištění bytu v osobním, družstevním či nájemním užívání, obojí pak pro stálé nebo rekreační užívání. Tedy lze pojistit i chaty, letní byty, dvougenerační domky a jiné, dle uvedeného popisu.

Některé pojišťovny vztahují pojištění domácností i na sklepy, garáže, zahradní chatky a podobně, u některých pojišťoven lze sjednat pojištění i pro lékařské ordinace a kanceláře.

Pojištění se vztahuje i na věci movité uložené v domácnosti nebo v uzamykatelných nebytových prostorách nacházejících se ve stejné budově nebo na stejném pozemku. Tedy chráněny jsou věci uložené ve sklepech, garážích, zahradních chatkách a podobně, dle smlouvy.

Samozřejmostí je, že se pojištění věcí vztahuje i na věci vlastněné ostatními členy domácnosti.

Pojištění se vztahuje i na věci, které členové pojištěné domácnosti

  • odložili na místě tomu určeném: například v uzamykatelné a uzamčené kanceláři, v šatní skříňce v zaměstnání. Tedy pokud například někdo vykrade pracovní skříňku člena pojištěné domácnosti, bude poškozenému vyplacena příslušná částka.
  • předali je za účelem poskytnutí služby: tedy například pokud člen pojištěné domácnosti odnese pokažený televizor do opravny, a tam dojde k jeho zničení, zcizení či poškození, má právo na úhradu škody.
  • měli je při škodné události při sobě nebo přímo na sobě: člen pojištěné domácnosti se může stát obětí krádeže, loupežného přepadení či živelné pohromy. Například je okraden o všechny věci, které si nesl v tašce, škoda mu bude uhrazena.

To, co je bráno jako součást domácnosti, se může v různých pojišťovnách lišit. Je tedy dobré zvážit, co všechno k naší domácnosti náleží a co by tedy mělo být do smlouvy zahrnuto.