Pojištěná rizika

Pojišťovny pojišťují domácnosti proti různým rizikům. To znamená vůči různým možným škodám na majetku, ať už jsou způsobeny přírodními živly nebo živly lidskými. Každý, kdo pojistku uzavírá, by si měl dobře rozmyslet, proti jakým rizikům má zájem svou domácnost pojistit. Pojišťovny nabízí obvykle různé balíky se základním pojištěním, ale lze si také připojistit určitá rizika, která nejsou součástí těchto základních pojistných balíků.

Mezi základní pojištěná rizika patří pojištění domácnosti proti požáru, výbuchu a úderu blesku. Pozor, některé pojišťovny do pojištění proti úderu blesku nezahrnují úder nepřímý – tedy poškození elektrotechniky v domácnosti vlivem napěťové špičky způsobené právem působením blesku. Pokud tedy doma máme elektrotechniku, která by mohla být následkem napěťové špičky pokažena, je lepší se pojistit i proti úderu blesku nepřímému.

Mezi další základní pojištění patří i to proti škodám způsobeným působením vody z prasklého potrubí či srážkové vody, povodňovým. Pozor, některé pojišťovny odmítají pojistit domácnosti v zátopové oblasti nebo vyžadují vyšší placení, a podobně. Pokud tedy klient vlastní dům v takové oblasti, měl by se poohlédnout po také pojišťovně, která bude ochota riziko pojistit.

Některé z pojišťoven zahrnují do základního pojištění i pojištění proti škodám způsobeným vodou z akvária (většinou mají uvedeno, o jakém objemu toto akvárium musí být). Lidé bydlící v horách či pod kopci jistě ocení pojištění proti škodám způsobeným pádem laviny, bahna či skály.

Mezi základní pojistné též patří pojištění domácnosti proti riziku škod napáchaných táním či tíhou sněhu. Naprostou samozřejmostí pak jsou rizika dalších přírodních živlů, jako je vichřice, krupobití, zemětřesení ...

Možná pro někoho úsměvnou součástí pojištění je i pojištění domácnosti proti pádu letadla či jeho nákladu, ale lidé, jimž opravdu trosky zničeného letadla na dům dopadly, jistě tuto službu ocenili.

Rizikové jsou i pády stromů a stožárů, takový vyvrácený strom dokáže dům řádně poškodit, a tak je na místě, že pojišťovny myslí i na toto možné riziko.

Mnohé z pojišťoven do základního pojištění domácnosti přidávají i riziko proti nárazu vozidla, poškození domácnosti kouřem či nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem například při přeletu letadel).

Lze pojistit i skla – tedy poškození nebo zničení skleněných desek stolů, skla v nábytku, akváriích, dveřních a okenních sklech, a podobně.

Domácnosti jsou pojištěny i proti krádeži vloupáním. Samozřejmě i proti vandalismu. Součástí pojištění mohou být i drobná a domácí zvířata.

Dobrá pojišťovna poskytne úhradu náhradního ubytování, pokud je původní byt z důvodu pojistné události neobyvatelný. Uhradí také náklady spojené s opatřením nových dokladů. Taktéž poskytne finanční náhradu nákladů na vyklízení a úklid po pojistné události a podobně.

Lze pojistit i elektromotory, kterou jsou součástí domácích spotřebičů (například elektromotor pračky, přístrojů, kuchyňských elektrických pomocníků).

V pojištění se může objevit i pojištění garáže a souboru zařízení garáže.

Některé pojišťovny v rámci pojištění domácností nabízí i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v běžném občanském životě na zdraví nebo majetku, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti, s možností připojištění škod způsobených psem náležejícího k pojištěné domácnosti. Lze i připojistit právní ochranu a podobně.